Piekfyn Afrikaans Onderwysersgids Graad 9 Eerste Addisionele Taal

Uiteindelik! Å? Reeks wat aan al die vereistes van die KABV voldoen! Piekfyn Afrikaans Graad 9 se Leerderboek en Onderwysersgids is saamgestel volgens die vereistes vir Afrikaans Eerste Addisionele Taal. Hierdie unieke onderwysersgids ondersteun die onderwyser se taak deur
beplanning en voorbereiding tot die minimum te beperk – elke module het sy eie onderrig-, leer- en assesseringsplan;
‘n volledige antwoordsleutel vir elke module te voorsien, asook ritse riglyne, wenke, prosedures en prosesse vir leeraktiwiteite;
volledige memorandums vir al die voorbeeldvraestelle te voorsien;
te fokus op kommunikatiewe, teks- en prosesgebaseerde benaderings wat onderrig en leer funksioneel en kreatief in die klaskamer laat plaasvind;
‘n wye verskeidenheid fiksie en niefiksietekste aan te bied volgens eietydse temas;
‘n formele assesseringsprogram vir graad 9, asook verskeie metodes en instrumente vir daaglikse assessering voor te stel; en

R225.00

Available on back-order

SKU: 9781775893325-003 Categories: ,

Description

Uiteindelik! Å? Reeks wat aan al die vereistes van die KABV voldoen! Piekfyn Afrikaans Graad 9 se Leerderboek en Onderwysersgids is saamgestel volgens die vereistes vir Afrikaans Eerste Addisionele Taal. Hierdie unieke onderwysersgids ondersteun die onderwyser se taak deur
beplanning en voorbereiding tot die minimum te beperk – elke module het sy eie onderrig-, leer- en assesseringsplan;
‘n volledige antwoordsleutel vir elke module te voorsien, asook ritse riglyne, wenke, prosedures en prosesse vir leeraktiwiteite;
volledige memorandums vir al die voorbeeldvraestelle te voorsien;
te fokus op kommunikatiewe, teks- en prosesgebaseerde benaderings wat onderrig en leer funksioneel en kreatief in die klaskamer laat plaasvind;
‘n wye verskeidenheid fiksie en niefiksietekste aan te bied volgens eietydse temas;
‘n formele assesseringsprogram vir graad 9, asook verskeie metodes en instrumente vir daaglikse assessering voor te stel; en