Shudu O Sibolla Boikgetho ba hae (Paperback, 32 pg, Sesotho) ale ka Shudufhadzo Abigail Musida, Ditshwantsho ka Chantelle le Burgen Thorne

Bukeng ena e ntle le e tletseng kgothatso, Mofts Afrika Borwa, Shudufhadzo Musida, o pheta pale ya moo a tswang teng bophelong; ho tsa mmino le ho tantsha le ho ba sebueng motsaneng o bitswang Ha-Vhangani, a potapotilwe ke lerato haholoholo le tswang ho mme wa hae le Nkgono Gugu.

Empa dintho di a senyeha ha Shudu a fallela toropong e ntjha mme o hloriswa ke bomphato ba hae ka tlelaseng.

Bala kamoo Shudu a hlolang tlhonamo le mathata ao a kopaneng le ona, mme e eba ngwanana, le ho ba motho e moholoya ithutileng ho ithata!

ale ka Shudufhadzo Abigail Musida, Ditshwantsho ka Chantelle le Burgen Thorne

R95.00

Available on back-order

Description

Bukeng ena e ntle le e tletseng kgothatso, Mofts Afrika Borwa, Shudufhadzo Musida, o pheta pale ya moo a tswang teng bophelong; ho tsa mmino le ho tantsha le ho ba sebueng motsaneng o bitswang Ha-Vhangani, a potapotilwe ke lerato haholoholo le tswang ho mme wa hae le Nkgono Gugu.

Empa dintho di a senyeha ha Shudu a fallela toropong e ntjha mme o hloriswa ke bomphato ba hae ka tlelaseng.

Bala kamoo Shudu a hlolang tlhonamo le mathata ao a kopaneng le ona, mme e eba ngwanana, le ho ba motho e moholoya ithutileng ho ithata!