uShudu Uthola Umlingo Wakhe (Paperback, 32 pg, isiZulu, Childrens book) Indaba nguShudufhadzo Abigail Musida, Imifanekiso nguChantelle noBurgen Thorne

Kule ncwadi enhle enesikhuthazo, iNkosazane Ningizimu Afrika, uShudufhadzo Musida, uxoxa ngesiqalo sempilo yakhe; ecula futhi edansa futhi eyintombazanyana ephaphile emzaneni othiwa yiHa-Vhangani, ezungezwe luthando ikakhulukazi ngumama wakhe noGogo Gugu.

Kodwa izinto zambhedela uShudu lapho eyohlala edolobheni elisha lapho waxhashazwa khona ngabanye abafundi ekilasini.

Funda ukuthi uShudu wakunqoba kanjani ukudangala nezinselelo zakhe, waze wakhula waba yintombi nomuntu omdala, owafunda ukuzithanda yena!

R95.00

Available on back-order

Description

Kule ncwadi enhle enesikhuthazo, iNkosazane Ningizimu Afrika, uShudufhadzo Musida, uxoxa ngesiqalo sempilo yakhe; ecula futhi edansa futhi eyintombazanyana ephaphile emzaneni othiwa yiHa-Vhangani, ezungezwe luthando ikakhulukazi ngumama wakhe noGogo Gugu.

Kodwa izinto zambhedela uShudu lapho eyohlala edolobheni elisha lapho waxhashazwa khona ngabanye abafundi ekilasini.

Funda ukuthi uShudu wakunqoba kanjani ukudangala nezinselelo zakhe, waze wakhula waba yintombi nomuntu omdala, owafunda ukuzithanda yena!